martes, 29 de enero de 2019

2019 FLASHMOB V-DAY

2012ko San Valentin egunean abian jarri zen kanpaina, ekintzarako deialdi gisa hasi zen. Izan ere, estatistiketan biltzen diren datuen arabera planetako 3 emakumetatik batek kolpeak edota bortxaketak  jasaten ditu bizitzan zehar. Otsailero eta martxoaren 8ra arte, One billion rising revolution mugimenduak mobilizazioak eta ekintza ezberdinak burutuko ditu mundu zabaleko ehundaka herritaldetan baita, herri komunitateetan bertako ekintzaileen ahaleginari esker, hain zuzen,  emakume eta neskatoen aurkako indarkeria desagertu dadin.

2013an mundu guztiko jendea bildu eta dantzan egin zuen, emakumeek sufritzen dituzten injustiziaren aurrean haserrea adierazteko eta, horren bidez, emakumeen kontrako indarkeriaren amaiera eskatzeko.

2014ko kanpainan inpunitatea eta genero indarkeriaren biktimentzako justizia azpimarratu ziren.

2015ean honakoak eskatzeko bildu ziren: paradigma aldaketa, kontu ematea eta kontzientzia mota berri bat eraikitzea.

2016ko kanpainaren ardatza emakume marginatuak izan ziran, helburua berriz, emakume hauen arazoetan arreta jartzea, eta munduko kultura guztietan presente dagoen aginte patriarkal gisako indarkeria amaitzeko energia berri bat sortzea.

2017ko kanpainaren ardatza era guztietako emakumeen esplotazioa agirian jarri zen.

2018ko kanpainaren ardatza berriro ere emakumeen esplotazioaren kontra elkartasuna izaten jarraitzen du, politika neoliberalak eta gerraren ondorioak sakonki sufritzen dituztenak emakumeak baitira.

2019an, oraindik, emakume eta neskatoenganako jarduera diskriminatzaileak daude: eskolatze eza, emakumeen sexu-organo mozketa eta derrigorrezko ezkontzak. Jarduera hauen amaiera oihukatzera irtengo gara.

Dantza egingo dugu indarkeria garaitu egin daitekeela adierazteko, iraultza hasiko dugula oihukatzeko, kontzientzia berri bat erneko dela jakinarazteko eta kontzientzia berri honi esker emakumeenganako indarkeriak lekurik izango ez duela aldarrikatzeko.

OTSAILAREN 17an 12:00etan Ezkurdiko Plazan FLASH MOB

La campaña, lanzada en el Día de San Valentín de 2012, comenzó como una llamada a la acción en base a la estadística asombrosa que dice que 1 de cada 3 mujeres en el planeta será golpeada o violada durante su vida. Cada mes de febrero hasta el 8 de marzo One billion rising revolution llevará a cabo en cientos de países de todo el mundo y dentro de las comunidades locales, a través de los esfuerzos colectivos de activistas, movilizaciones y distintas actividades para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

En 2013, la gente en todo el mundo se reunió y bailó para expresar su indignación por las injusticias que sufren las mujeres y exigieron el fin de la violencia sexista.

En 2014, en la campaña se destacó la impunidad y la demanda de justicia para todas las víctimas de la violencia de género.

En 2015, se reunieron para pedir el cambio de paradigma, exigir la rendición de cuentas, crear un nuevo tipo de conciencia.

En 2016, el tema de la campaña continúa con una llamada focalizada en las mujeres marginadas para concentrar la atención en sus problemas, traer una nueva energía que ponga fin a la violencia como un mandato patriarcal, presente en todas las culturas del mundo.

En 2017, el tema fue “Visibilizar la explotación de las mujeres en todas sus formas”.

En 2018 se continúa sosteniendo el foco en la "Solidaridad contra la explotación de las mujeres" ya que son estas quienes sufren especialmente las políticas neoliberales y las consecuencias de la guerra.

En 2019 aún existen prácticas discriminatorias hacia las mujeres y niñas, falta de escolarización, la Mutilación Genital Femenina (MGF) y los matrimonios forzosos. Salimos a gritar el final de estas prácticas.

Bailamos para expresar que, en conjunto, la violencia puede ser derrotada, para empezar la Revolución, para crear un nuevo tipo de conciencia - una donde la violencia se resiste hasta volverse impensable.

El 17 de febrero a las 12:00 en la plaza de Ezkurdi FLASH MOB

lunes, 21 de enero de 2019

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK DURANGO CHARLA
Emakume askok egiten dute ihes beren etxeetatik. Ez dute beste aukerarik, bizi nahi badute. Ihes horretan, zor bat bereganatzen dute eta sexu-esplotazioa jasan behar izaten dute, hura ordaindu arte. Bizirik irauten ikasten dute, itzultzea baita arriskutsuena.
Emakume horiek asili eskubidea dute, Espainako estatuan, ordea, oso gutxitan eman zaie nazio arteko babesa, sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima izandakoaren emakumeei.

                Komunikabideentzako dekalogoa

Nola hitz egiten dute komunikabideek sexu-esplotaziorako emakumeen salerosketaz?
           
                  Gomendio batzuk proposatzen ditugu


 • Mugen politikaren ondorio bat dela jabetuta lantzea gaia.
 • Zer egiturak sustatzen duen nabarmentzea.
 • Gertakarien ataletik kanpo ataratzea berria.
 • Indarkeria matxista gisa aurkeztea.
 • Agerian jartzea emakume errefuxiatuak izan daitezkeela.
 • Iturrien aukera zabaltzea.
 • Narratiba berriak lantzea.
 • Ikuspegi feminista ematea.
 • Emakumea duintasunez ageri dituzten irudiak eta hizkuntza erabiltzea.
 • Ilustrazio berriak sortzea.
Muchas mujeres escapan de su hogar. No tienen elección si quieren vivir. En esta huida adquieren una deuda y son explotadas sexualmente, hasta pagarla. Aprenden a sobrevivir, porque lo más peligroso es volver.
Ellas tienen derecho al asilo. El estado español, en cambio, solo ha dado protección internacional a víctimas de trata con fines de explotación sexual en contadas ocasiones.

   Decálogo para los medios de comunicación
¿Cómo hablan los medios sobre Trata con fines de explotación sexual?
Proponemos unas recomendaciones

 • Abordarla como una consecuencia de la política de fronteras.
 • Señalar la estructura que la promueve.
 • Sacar las noticias de la sección de s
 • ucesos.
 • Posicionarla como una violencia machista.
 • Visibilizar que pueden ser mujeres refugiadas.
 • Ampliar el abanico de fuentes expertas.
 • Elaborar nuevas narrativas.
 • Aportar un enfoque feminista.
 • Utilizar lenguaje e imágenes que dignifiquen a las mujeres.
 • Crear nuevas ilustraciones.
https://www.youtube.com/watch?v=H8AMPGTss3c