viernes, 29 de mayo de 2020

ELKARRETARATZEA/CONCENTRACIÓN


KOMUNIKATUA


Aste honetan, Andereak Elkarteak ostegunetako elkarretaratzeei berrekingo die, gizarte patriarkal hau antolatzeko modua emakumeentzat berez bortitza dela uste duelako. Indarkeria estrukturala dago, eta, horregatik, ez zaigu egokia iruditzen emakume baten hilketaren berri dugunean edo eraso matxista baten salaketaren berri dugunean soilik manifestatzea.


Autodefentsa feminista aldarrikatzen dugu, baina ez kontraeraso edo jarrera erreaktibo gisa. Guretzat, autodefentsa jarrera proaktiboa da. Ahalduntzea da, agindu patriarkalek gure bizitzak nola gobernatzen dituzten eta nola mugatzen gaituzten ulertzea da, ez bakarrik gure eskubideak urratzen diren edo diskriminatzen gaituzten edozein egoeratan, baita eguneroko bizitzako ekintza eta erabaki guztietan ere.


Azken batean, autodefentsa feminista tresna politiko gisa ulertzen dugu, kontzientziatzeko eta emakumeok bizitzari begiratzen eta interpretatzen diogun lentea aldatzeko. Guztia blaitzen duen indarkeria estrukturalaren eta gutxiesten eta ezezagutzen gaituen indarkeria sinbolikoaren biktima garela jabetzeko.


Ez dugu indarkeria matxistak izututa bizi nahi, inolako formatan, eta edozein gizon edo erakundek gu menderatzea arbuiatzen dugu.


Gogoratu nahi dugu, halaber, emakumeok jasaten dugun zuzeneko indarkeria ez dela indarkeria fisikoa bakarrik. Mundu osoan gehien erabiltzen dena kontrola da, indarkeria psikologikoa, eta hori frogatzea zailagoa da.


Ohartarazi nahi dugu erasotzaile gehienak ezagunak direla, nahiz eta kaleetan askatasunez ibiltzeko beldurra inokulatu nahi diguten. Kaleak ere gureak dira eta beldur horrekin amaitzeko gizonen "nagusitasun fisikoari" buruzko mito batzuk apurtu behar dira. Autodefentsa feministak ere horretan laguntzen du, seguruago sentitzeko estrategiak eta baliabideak ematen baitizkigu, eta, beraz, gure eskubideak baliatzeko askeago sentitzeko estrategiak eta baliabideak.

Hala ere, Giza Eskubideez gozatu ahal izatea ez da norberaren borondatearen kontua bakarrik. Nazioarteko zuzenbidearen, Estatuen eta erakundeen erantzukizuna da.

Autodefentsa Feminista ez da indarkeria desagerrarazteko panazea, baina hori lortzeko beste estrategia bat da.


Horregatik, honako hau eskatzen dugu gaur:


· Andragunean edo beste gune batzuetan ordaindu ezin duten emakumeentzat doako autodefentsa feministako tailerrak antolatzeko laguntza publikoak.


· Autodefentsa feministako ikastaroak ikastetxe guztietan, 13 urtetik gorakoentzat.COMUNICADO
Andereak Elkartea retoma esta semana las concentraciones de los jueves a las 20:00 h porque entiende que el modo de organizar esta sociedad patriarcal es ya de por sí violento para las mujeres. Existe una violencia estructural y por ello no vemos apropiado manifestarnos sólo cuando tenemos noticia del asesinato de una mujer o sabemos de alguna denuncia de agresión machista.


Reivindicamos la autodefensa feminista, pero no como contraataque o como una actitud reactiva. Para nosotras, autodefensa supone una actitud proactiva. Es empoderarse, es entender cómo los mandatos patriarcales gobiernan nuestras vidas y nos limitan, no sólo en cualquier situación en la que se vulneren nuestros derechos o se nos discrimine, sino en todas nuestras acciones y decisiones de la vida cotidiana.


En definitiva, entendemos la autodefensa feminista como una herramienta política para concienciar y para cambiar la lente con la que las mujeres miramos e interpretamos la vida. Para tomar conciencia de que somos víctimas de una violencia estructural que lo impregna todo, y de una violencia simbólica que nos minusvalora y nos ignora.


No queremos vivir aterradas por la violencia machista en ninguna de sus formas y rechazamos que cualquier varón o institución se crea superior, amo y señor nuestro.


Queremos recordar también que la violencia directa que sufrimos las mujeres no es sólo violencia física. La que más se ejerce en todo el mundo es la de control, la violencia psicológica que es más difícil de probar.


Queremos alertar asimismo de que la mayoría de las agresiones las perpetran conocidos, a pesar de que nos quieren inocular el miedo a transitar libremente por las calles. Las calles también son nuestras y para acabar con ese miedo hay que romper algunos mitos sobre la “superioridad física” de los hombres. A eso contribuye también la autodefensa feminista, que nos dota de estrategias y recursos para sentirnos más seguras y, por tanto, más libres para ejercer nuestros derechos.

No obstante, que podamos disfrutar de los Derechos Humanos no es solo cuestión de voluntad individual. Es responsabilidad del derecho internacional, de los Estados y las instituciones. La Autodefensa Feminista no es la panacea para erradicar la violencia, pero sí es una estrategia más para conseguirlo.


Por ello, hoy solicitamos:


· Ayudas públicas para organizar talleres de Autodefensa Feminista que sean gratuitos para las mujeres que no lo pueden pagar, ya sea en Andragunea o en otros espacios.


· Cursos de autodefensa feminista en todos los centros escolares para mayores de 13 años.


https://anboto.org/durango/1590599676593-autodefentsa-feminista-ikastetxe-guztietan-lantzea-eskatu-du-andereak-elkarteak


http://www.durangon.com/andereak-reclama-cursos-de-autodefensa-feminista-en-todos-los-centros-escolares/
http://andra.eus/andereak-reclama-ayudas-para-cursos-de-autodefensa-feminista-gratuitos/

domingo, 24 de mayo de 2020

Bakearen eta armagabetzearen aldeko Emakumeen Nazioarteko Eguna/Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el DesarmeM24 – 2020 Bakearen eta armagabetzearen aldeko Emakumeen Nazioarteko Eguna

Gaur, maiatzaren 24a, Bakearen eta armagabetzearen aldeko Emakumeen Nazioarteko Eguna, kalera irtetzen gara emakumeek gerraren aurka egindako borroka eta lorpenak gogoratzeko eta gerrei eta horiek ahalbidetzen dituzten makinei (gure herrialdeko armaindustria hurbila, adibidez) aurre egiten jarraitzen duten milaka emakumeren lana baloratzeko.

Osasun-krisi honek erakusten digu zein zentzugabekeria globalean kokatuta gauden, zein ahulak garen eta bizi garen gizarte-eredua birpentsatzeko premia atzeraezina dugula.


Botereak egoerari heltzeko moduak gizartearen militarizazioren arriskuaz ohartarazi gaitu, kaleetan eta komunikabideetan presentzia militarraren areagotzea ikusita.


Sinetsarazi nahi digute ejerzitoak konponbidearen parte direla. "Segurtasun" uniformeduna saltzen digute. Militarren irudiak erakusten dizkigute, egoitzak, aireportuak eta tren-geltokiak desinfektatzen, lehen egiten zutenen lana alde batera uzten (kasu askotan inolako baloraziorik gabe egiten jarraituko dutenak, baldintza eskasetan gainera).

Ikusten ari gara gaur egungo testuinguruan militarizazioak, beldurrak, baliabide faltak eta murrizketek are gehiago eragiten dietela kolektibo behartsuenen, emakumeen eta munduko leku askotan gerretatik ihes egin duten pertsonen bizitzei.

Antimilitarista eta feminista garen aldetik, ejerzitoen eta hiltzen dituzten armen aurrean, bizitza eta zaintzak erdigunean jartzeko premia berresten dugu.

Gerrak indarkeria patriarkalaren adierazgarri nagusitzat hartzen ditugu.

Indarkeriarekin eta armekin lotutako maskulinitatearen kontzeptuan oinarritzen diren gerra kolonialista, heteropatriarkal, inperialista, arrazista, klasista eta kapitalisten aurrean, gure feminismoek erdigunean jartzen dute bizitza. Bizitza duina aldarrikatzen dute pertsona guztientzat. Horregatik, gure feminismoak gerren aurka daude erabat.

Emakumeen gorputza helburu militar eta gerra-harrapakin bihurtzen duten gerrak.

Kaltetutako herrietan suntsipena, heriotza, miseria eta nahitaezko desplazamenduak eragiten dituzten gerrak.

Gerrak baitira sistema kapitalistaren oinarri. 

Interes geoestrategiko eta ekonomikoen ondorioz sortutako gerrak, herrien lehengaiak eta baliabide naturalak kontrolatzeko eta arpilatzeko borrokatzen direnak.

Gerra horiek transnazional boteretsuen, elite ekonomikoen, gobernuen eta gizarte garatu deritzenen erakundeen arteko adostasunarekin gauzatzen dira, populazio zibilaren zati handi baten axolagabekeriarekin, arrotz eta urrunekotzat hartzen dituztenak, eta, hala ere, zeharka bada ere, onura ateratzen dietenak. Bakearen eta armagabetzearen aldeko Emakumeen Nazioarteko Egunean, osasun-krisi global honen erdian, gizateria osoa egoera kezkagarri horretara eraman duen gizarteeredua berriz aztertzeko deia egiten dugu.

Premiazkoa da gizartea desmilitarizatzea.

Gastu militarrak kentzea eta zerbitzu publikoetan eta pertsonen ongizatean berriz inbertitzea premiazkoa da.

Premiazkoa da arma-industria erabilera zibilerako ekoizpen bihurtzea, irizpide etiko, iraunkor eta solidarioak kontuan hartuta.

Premiazkoa da neurriz kanpoko kontsumismoari muga jartzea, jasanezina planetabaliabideei dagokienez, eta bateraezina pertsona guztientzako bizitza on batekin.

Badakigu elkarrekin salbatzen garela, laguntza-sareak ehunduz, gu zainduz eta kolektiboki eraikiz.

Bada garaia armekin eta industria militarrarekin amaitzeko, eta bizitza politikaren eta sistemaren erdigunean jartzeko.

EMAKUMEAK BAKEAREN ETA DESARMEAREN ALDE. 

EZ HILTZEN GAITUEN GERRARIK, EZ ZAPALTZEN GAITUEN BAKERIK. 

GASTU MILITARRAK GIZARTE-BEHARRIZANETARAKO. 

GERRA HEMEN HASTEN DA. 

Izenpetzen dute: Armiarma Talde Feminista Antimilitarista Emakumeok Gerraren Aurka – Mujeres Contra La Guerra
24M – 2020 Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme 

Hoy 24 de mayo, Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, salimos a la calle para conmemorar las diversas luchas y logros de las mujeres contra la guerra y valorar el trabajo de miles de mujeres que siguen plantando cara a las guerras y a la maquinaria que las posibilita (la cercana industria armamentística de nuestro país, por ejemplo).

La crisis sanitaria en la que estamos inmersas nos está demostrando el disparate global en el que estamos asentadas, lo terriblemente vulnerables que somos, y la necesidad inaplazable de repensar el modelo de sociedad en el que vivimos.

La forma en que desde el poder se ha abordado la situación con un incremento de la presencia militar en las calles y en los medios de comunicación nos ha puesto en alerta sobre el continuo riesgo de mayor militarización de la sociedad.

Nos quieren hacer creer que los ejércitos son parte de la solución. Nos venden “seguridad” uniformada. Nos muestran imágenes de militares desinfectando residencias, aeropuertos y estaciones de trenes, obviando el trabajo de quienes ya lo hacían antes y lo seguirán haciendo sin ninguna valoración, y en condiciones precarias, en muchos casos…,

Estamos viendo que en el contexto actual la militarización, el miedo, la falta de recursos, los recortes afectan, más aún si cabe, a las vidas de los colectivos más desfavorecidos, de las mujeres y de las personas que han huido de las guerras en muchos lugares del mundo.

Como antimilitaristas y feministas que somos, frente a los ejércitos y las armas que matan, nos reafirmamos en la urgencia de poner la vida y los cuidados en el centro.

Porque entendemos las guerras como el máximo exponente de la violencia patriarcal.

Frente a las guerras colonialistas, heteropatriarcales, imperialistas, racistas, clasistas y capitalistas que se sustentan en el concepto de masculinidad asociado con la violencia y las armas, nuestros feminismos pone la vida en el centro. Una vida digna para todas las personas. Por eso mismo, nuestros feminismos están radicalmente en contra de las guerras.

Guerras que frecuentemente convierten en objetivo militar y botín de guerra el cuerpo de las mujeres.

Guerras que provocan destrucción, muerte, miseria y desplazamientos forzosos en las poblaciones afectadas.

Porque las guerras son uno de los pilares fundamentales del sistema capitalista. 

Guerras producidas a causa de intereses geoestratégicos y económicos que luchan por el control y el saqueo de las materias primas y de los recursos naturales de los Pueblos. Guerras que se llevan a cabo con la connivencia de poderosas transnacionales, élites económicas, gobiernos e instituciones de las llamadas sociedades desarrolladas.

Guerras que transcurren con la indiferencia de gran parte de la población civil, que las consideran como ajenas y distantes y de las que sin embargo, aunque sea indirectamente, se benefician.

En el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, en medio de esta crisis sanitaria global, hacemos un llamamiento a reconsiderar el modelo de sociedad que ha llevado a la Humanidad entera a esta alarmante situación.

Urge desmilitarizar la sociedad.

Urge suprimir los gastos militares y reinvertirlos en los servicios públicos y en el bienestar de las personas.

Urge reconvertir la industria armamentística en producción para el uso civil, atendiendo a criterios éticos, sostenibles y solidarios.

Urge poner límite al consumismo desenfrenado, insostenible en relación a los recursos planetarios, e incompatible con una vida buena para todas las personas.

Sabemos que sólo nos salvamos juntas, tejiendo redes de apoyo, cuidándonos, y construyendo colectivamente. 

Ya es hora de acabar con las armas y la industria militar, y poner la vida en el centro de la política y del sistema.

MUJERES POR LA PAZ Y EL DESARME

SIN GUERRAS QUE NOS MATEN, NI PAZ QUE NOS OPRIMA.

GASTOS MILITARES PARA NECESIDADES SOCIALES.

LA GUERRA EMPIEZA AQUI Suscriben: Armiarma Talde Feministas Antimilitarista Emakumeok Gerraren Aurka – Mujeres Contra La Guerra

miércoles, 20 de mayo de 2020

Indarkeria Matxista/ Violencia Machista

ANDEREAK ELKARTEAK OSTEGUNETAKO ELKARRETARATZEEI BERRIRO EKINGO DIE DATORREN ASTEAN ANDRA MARIN
Durangoko Andereak indarkeria matxistaren aurkako elkarteak elkarretaratzeei berriro ekingo die datorren astean, ostegunetan, 20:00etan, Andra Marin. Protesta egiteko, beharrezko urruntze-neurriak eta osasun-babesa bermatuko dira.
Bihar izango da indarkeria matxistaren aurkako protesta leiho eta balkoietatik egiten den azken eguna, eta, horretarako, seinale more bat esekiko da. Oraingoan, Durangoko emakume batek azken egunetan Matienan eta beste batek Zaldibarren jasandako erasoak gaitzetsiko dituzte.
Halaber, Ertzaintzak Durangoko Fray Juan de Zumarragako gizon bat atxilotu zuen asteartez, "genero-indarkeria delitu bat egotzita, bikotekide ohiari etxean mehatxu egiteagatik", betiere Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren bertsioaren arabera.
Andereak taldearen esanetan, “argitaratu diren datuen arabera, indarkeria matxista izugarri gehitu da konfinamenduan, eta horrek erakusten du biktimei eskaintzen zaizkien bitartekoak ez direla nahikoak eta konpromiso politikoa marketin hutsa dela".ANDEREAK RETOMARÁ SUS CONCENTRACIONES DE LOS JUEVES EN ANDRA MARI LA PRÓXIMA SEMANA
La asociación contra la violencia machista Andereak de Durango retomará la próxima semana sus concentraciones de los jueves a las 20 horas en Andra Mari. La protesta se hará garantizando las medidas de distanciamiento y protección sanitaria requeridas.
Mañana será el último día en que la protesta por la violencia machista se haga desde los balcones y ventanas, para lo que se viene utilizando una señal morada. En esta ocasión, se expresará el rechazo a las agresiones sufridas en los últimos días por una mujer de Durango en Matiena y otra en Zaldibar.
Asimismo, se ha conocido que el pasado martes la Ertzaintza arrestó a un hombre de Fray Juan de Zumarraga de Durango acusado de un "delito de violencia de género por amenazas a su expareja en el domicilio", siempre según versión del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.
Andereak señala que, según los datos publicados, la violencia machista “ha aumentado enormemente durante el confinamiento, lo que demuestra que los medios que se ofrecen a las víctimas siguen siendo insuficientes y el compromiso político es mero marketing”

sábado, 9 de mayo de 2020

9 de Mayo II Marcha Abolicionistahttps://www.cuartopoder.es/feminismo/2020/05/08/ii-marcha-por-la-abolicion-de-la-prostitucion-redes-sociales-9-m-mujeres-abolicion-9m/


La II Marcha por la Abolición de la prostitución se traslada a las redes sociales este 9M

  • Desde las 9 de la mañana y durante todo el día varias organizaciones y activistas subirán fotografías y vídeos “por la paz de las mujeres”
  • Mujeres por la Abolición consideran que el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero al frente, “no tiene una posición abolicionista” y exigen una ley que sí lo sea.


Mujeres por la Abolición, con la colaboración de decenas de organizaciones feministas, va a celebrar desde las 9 de la mañana la II Marcha Abolicionista, esta vez en redes sociales, para exigir "la abolición de la prostitución, la pornografía y la explotación reproductiva (vientres de alquiler)".
La I Marcha Abolicionista se hizo en Barcelona el 11 de mayo de 2019 y aunque inicialmente se pensó trasladar esta segunda edición al 12 de septiembre, "pensando que podría normalizarse la situación, ante la evolución de las restricciones y por responsabilidad ciudadana" se ha acordado hacerla virtual, manteniendo la fecha original del 9 de mayo, explican las convocantes.EHMAREN GOGOETAK

Celia Amorosek dioenez: kontzeptualizatzea politizatzea da. Horregatik, kezkatzen gaitu kontzeptualizazio horren arabera prostituzioaren azpian dauden asimetriak eta botere-harremanak ezkutatzeak, ez baitira bateragarriak bizitzak eta zaintzak erdigunean jartzearekin. Argi dago prostituzioan aritzen diren emakumeak oso ahulak direla, orain are gehiago. Horrekin denok gaude ados. Egoera horretatik ateratzeko politikak sortu nahi ditugu denok, eta, ondo diozuen bezala, beren bizitzak erdigunean jarri. Arazoa da helburu hori nola lortu. Uste dugu fokua leku desberdinetan jartzen dugula, eta elkar aintzat hartzeko eta elkarri ekarpenak egiteko garaia iritsi dela. 

Bat gatoz funtsezkoa dela gizarte honetan “puta” izateak dakartzan estigma eta baztertzea jasaten dituzten emakumeak duin bihurtzea. Izan ere, duinak dira, beti izan dira eta hala izaten jarraituko dute. Guk ere hori dugu oinarrizko abiapuntua. Baina uste dugu alderdi horretatik haratago, fokua ez dagoela haiengan bakarrik, baizik eta emakume guztiak puta bihurtzen dituen sisteman, interes eta aktore ugarik sostengatzen duten eta menderatze patriarkaleko historia luzea duen sisteman. Gure ustez, aintzatespen-politikek ez dute ezertarako balio prostituzioaren azpian dauden eta emakumeek jasaten dituzten botere-harremanak indargabetzen saiatzen diren beste politikarik ez badago. 

Dakigunez, prostituta emakume estigmatizatuaren prototipoa da. Izendatu eta desohoratu egiten da “puta” izenarekin. Baina “puta” etiketa edozein emakumeri aplika dakioke, ez bakarrik prostituzioan aritzen direnei. Emakume-generoaren estigma bat da bereziki, eta patriarkatuak eta sexu-banaketak guretzat eraiki duten lekua adierazten digu. Aitzitik, gizonengan ez dago “puta” bezalako estigmarik, baina bai beste estigma batzuk joera sexualagatik, etnizitateagatik eta abarrengatik, degradazioa, lizunkeria eta kastitate falta bezalako esanahiak dituztenak.

Arrazoia, hain zuzen ere, emakumeek gizonen aurrean jasaten dugun mendekotasun sexuala da. Izan ere, sexualitateari dagokionez, gizonak subjektu gisa hartzen dira eta emakumeak objektu gisa. Putak ez dira “besteak”; izan ere, denok gara emakumeak eta denok gara putak, sexu-menderakuntzako eta - mendekotasuneko harremanak emakume guztiengana zabaltzen diren heinean. Hau da emakume guztiek prostituzioan aritzeko duten arrazoi komuna. Prostituzio horri sexu-indarkeria, ahultasun ekonomikoa, gizarte-bazterketa, arrazismoa, kolonialismoa, indarkeria instituzionala eta gainerako pandemiak batzen zaizkio, eta, ondo dakigun bezala, bizitza asko zigortzen dituzte.

Hori dela eta, uste dugu ezen, genero-osagai argiagatik, prostituzioak eta sexu-esplotaziorako emakumeen salerosketak gizarte osoari egiten diotela interpelazioa, eta agerian jartzen dutela menderatzean eta mendekotasunean oinarritutako harreman-eredu desorekatua, pertsonak, beren nahiak eta beren eskubide afektibo eta sexualak aintzat hartu beharrean.

Funtsezkotzat jotzen dugu, prostituzioan aritzen diren emakumeei ez ezik, sexu-banaketa eta emakumeen sexu-esplotazioa sustatzen eta hari etekina ateratzen dioten eragile eta erakundeen sare osoari ere erreparatzea, emakume horiei laguntzeko neurririk ez baita eraginkorra izango, baldin eta eragile horiek tartean badaude.

 Eta premiazkoa da, orain inoiz baino gehiago, gure esku dagoen guztia egitea, emakumeei muturreko egoera horretatik ateratzen laguntzeko.

Horretarako, Estatuari, erakundeei eta gizarte osoari egin beharko litzaieke interpelazioa. Izan ere, prostituziotik atera den Sonia Sánchez (Argentina, 1964) aktibista feministak esaten duen bezala, “Prostituzioak guztioi eragiten digu. Komunitate gisa eragiten digu, gizarte gisa, Estatu gisa, nazio gisa, han sortzen baitira, gure gorputzaren eta subjetibotasunen gainean, indarkeria, desjabetzea, esplotazioa, finean prostituzioa dena. Eztabaida horri puten artean eustea, bakartuak jarraitzea da, errudunak garela aitortuz, gure zaurgarritasuna indartuz eta gure inguruneari erantzukizuna kenduz; elizatik, politikariengandik eta funtzionarioengandik etorritako zabarkeria, despotismoa, krudeltasuna, gaiztakeria, hipokrisia gure gain hartzea da. Ni, prostituitutako emakumea bezala, haien emaitza naiz, Estatuaren eragin proxenetarena, gizartearen konplizitatearena, elizaren eta asko eta askoren hipokrisiarena. Badakit hau zaurian ikutzea dela, hain zuzen, puta izaeratik modu iraultzailean eragitea”. 

REFLEXIONES DESDE EHMA 

Como dice Celia Amorós: conceptualizar es politizar. Por esta razón, nos preocupa que de acuerdo a esa conceptualización se oculten las asimetrías y las relaciones de poder que subyacen en la prostitución y que no son compatibles con poner las vidas y los cuidados en el centro. Está claro que todas estamos de acuerdo en que las mujeres en prostitución son extremadamente vulnerables y más ahora. Y que todas queremos generar políticas que les permita salir de esta situación, y como bien decís, poner sus vidas en el centro. El problema es cómo conseguir dicho objetivo. Creemos que ponemos el foco en ángulos distintos, y que ha llegado la hora de reconocernos y aportarnos. 

Coincidimos en que es fundamental dignificar a las mujeres que encarnan el estigma y la exclusión que supone en esta sociedad ser “puta”. También en partir de la base de que todas ellas ya son dignas, lo han sido siempre, y lo seguirán siendo. 

Pero creemos que más allá de este aspecto, el foco no está solamente en ellas, sino en el sistema que convierte en putas a todas las mujeres, un sistema que está sustentado por múltiples intereses y actores y que tiene una larga historia de dominio patriarcal. Consideramos que de poco sirven las políticas de reconocimiento si no existen otras políticas que traten de abolir las relaciones de poder que subyacen a la prostitución y a las que están sujetas las mujeres. 

Como sabemos, la prostituta, es el prototipo de mujer estigmatizada. Se la nombra y deshonra con el apelativo “puta”. Pero “Puta” es una etiqueta que realmente es aplicable a cualquier mujer, no solo a las que son prostituidas. Es específicamente un estigma de género femenino, nos etiqueta en el lugar que el patriarcado y la división sexual han construido para nosotras. En cambio, no existe un estigma como el de “puta” en los hombres- aunque sí otros estigmas por razones de orientación sexual, etnicidad, etc.- que conlleve significados como degradación, impureza, falta de castidad. 

La razón, es precisamente la subordinación sexual a la que somos sometidas las mujeres ante los varones. Porque en lo que respecta a la sexualidad, los varones son concebidos como sujetos y las mujeres como objetos. Las putas no son “las otras”, puesto que todas somos mujeres y todas somos putas en la medida en que las relaciones de dominación y subordinación sexual se extienden al conjunto de mujeres. Esta es la razón común a todas las mujeres para acabar en la prostitución a la cual se unen la violencia sexual, la vulnerabilidad económica, la exclusión social, el racismo, el colonialismo, la violencia institucional y demás pandemias que, como bien sabemos, azotan muchas vidas. 

Por ello, creemos que, por su claro componente de género, la prostitución y la trata con fines de explotación sexual interpelan a toda la sociedad y ponen en evidencia un modelo de relaciones desigual basado en la dominación y subordinación, en lugar del reconocimiento de las personas, de sus deseos y de sus derechos afectivos y sexuales. 

Consideramos esencial enfocar no solo en las mujeres en prostitución como sujetas sino en toda la red de actores e instituciones que promueve y se lucra de la división sexual, así como de la explotación sexual de las mujeres, dado que ninguna medida para ayudar a estas mujeres será efectiva si estos actores están por medio. 
Y resulta urgente, ahora más que nunca, hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a las mujeres a salir de esta situación de extrema vulnerabilidad. 

Para ello habría que interpelar al Estado, a las instituciones, así como a toda la sociedad, porque como dice Sonia Sánchez (Argentina, 1964), activista feminista y superviviente de prostitución, “La prostitución nos afecta a todas. Nos afecta como comunidad, como sociedad, como Estado, como nación porque allí mismo es donde se engendra la violencia, la expropiación, la explotación, que es la prostitución, sobre nuestro cuerpo y subjetividades. Sostener este debate entre nosotras las putas es seguir aisladas, reconociéndonos culpables, fortaleciendo nuestra vulnerabilidad y despojando de responsabilidad a nuestro entorno; es hacernos cargo de la negligencia, el despotismo, la crueldad, la maldad, la hipocresía venidos de la iglesia, los políticos y los funcionarios. Yo como mujer prostituida soy el resultado de ellos, del accionar proxeneta del Estado, de la complicidad de la sociedad, de la hipocresía de la iglesia y de muchas y muchos. Sé que esto es meter el dedo en la llaga, es un accionar subversivo desde la puta”

miércoles, 6 de mayo de 2020

INDARKERIA MATXISTA/VIOLENCIA MACHISTA

Ostegun Lilak Durangon maiatzak 7. Ez zaude bakarrik. 
20 emakume erailak 2020an. Bost konfinamenduan. 
Beraiengatik, guztiengatik, jarri zerbait Lila/beltza zure leihoan edo balkoian.

#EztaBatGutxiagoEre
#NiUnaMenos
#EzZaudeBakarrik
#NoEstasSola
#SiTocanAUnaNosTocanATodas

Iturria:
Feminicidio.net

1. Mónica 28 urte
2- Clara 3 urte
3. Olga 61 urte
4. Judith 29 urte
5. Liliana 43 urte
6. Concepción 73
7. Manuela 79urte
8. Rosa 40 urte
9. Lorena 41 urte
10. Clara María 49
11. Ana María 38
12. Alina 34 urte
13. María del Mar 43
14. Esther 40 urte
15. Manuela 76
16. Concepción 65
17. Mónica 37 urte
18. Miren 56 urte
19. Karina 35 urte
20. Encarnación 78

#EztaBatGutxiagoEre
#NiUnaMenos
#EzZaudeBakarrik
#NoEstasSola
#SiTocanAUnaNosTocanATodas


En Durango jueves Lilas 7 de mayo. 
Ni una menos! No estás sola. 
20 mujeres asesinadas en 2020. 
Cinco en  el confinamiento. 
Por ellas, por todas pon  algo Lila/negro en tu ventana o balcón.