martes, 2 de febrero de 2021

HITZALDI-TAILERRA / CHARLA-TALLER

ANDEREAK -EK TAILER BAT ANTOLATU DU DURANGORA ONGI BIZIAREN FILOSOFIA EKARTZEKO 

Indarkeria matxistaren aurkako Durangoko Andereak elkarteak tailer bat antolatu du otsailaren 13rako, 10: 00etatik 14: 00etara, San Agustinen, Ongi Biziaren antzinako proposamena garatzen saiatzeko. Filosofia hori bizitza eta lurra suntsitzen dituen kapitalismo patriarkal eta neoliberalaren alternatiba ekofeminista da.


2006az geroztik Gasteizen bizi den Adriana Rodriguez Salazar soziologo kolonbiarrak animatuko du tailerra. Tesi bat egin du Ongi Biziaren teoria eta praktikari buruz, indigenen jakintzatik datorren paradigmari buruz, mendebaldeko garapenaren bizimoduaren alternatiba. Ezagutza teorikoez gain, aditu honek Amazoniako eta Andeetako komunitate indigenekin lanean eta elkarbizitzan emandako urteak biltzen ditu.


Topaketaren helburua, Rodriguez Salazarrek azaldu zuenez, "Ongi Biziaren aspaldiko proposamena ezagutzea izango da, naturarekin berriro konektatzeko bide gisa, pertsonen arteko harremanak sendotuz eta komunitatean bizitza oso eta harmonikoaren balioak berreskuratuz".


Parte-hartzaileek Ongo Biziaren ikuspegi eta bertsio propioa garatzeko aukerei buruz hausnartuko dute, bizitza berriro erdigunean jartzeko beharrezkoa den paradigma-aldaketaren alternatiba pertsonal eta kolektibo gisa.


Plazak mugatuak dira. Pandemiarekin zerikusia duten segurtasun-arrazoiengatik, sarrera erosi beharko da lekua ziurtatzeko. Txartelak salgai daude Museoan 5 eurotan. Lekua geratzen bada, parte hartu ahal izango da museoko leihatilara joz jarduera hasi baino hamar minutu lehenago.


Andereak-ek Durangaldeko emakume guztiei, gazte zein helduei, parte hartzeko deia egiten die. "Garrantzitsua da zer Durango eta zer Durangaldea nahi dugun pentsatzea, eskualdean bizi garen pertsonen bizimodu ona bermatzeko orain eta baita etorkizuneko belaunaldientzat ere".

 

Elkarteak animatzen gaitu: "Haurrak aitekin egun batez utzi, janari gogokoena enkargatu,  horrela egun desberdin bat pasatu ahalko dugu eta gure arteko laguntza sareak antolatu”. Etorri ahal duten gizonak ere gonbidatuta daude.

 ANDEREAK ORGANIZA UN TALLER PARA TRAER A DURANGO LA PROPUESTA ANCESTRAL DEL BUEN VIVIR

La asociación contra la violencia machista Andereak de Durango ha organizado para el próximo día 13, de 10 a 14 horas, un taller en San Agustín para tratar de desarrollar en la localidad la propuesta ancestral de Buen Vivir, una alternativa ecofeminista al capitalismo patriarcal y neoliberal que arrasa la vida y la tierra.

El taller será animado por la socióloga colombiana afincada en Gasteiz desde 2006 Adriana Rodríguez Salazar, autora de una tesis doctoral sobre la teoría y práctica del Buen Vivir, paradigma procedente del saber indígena, alternativo al modo de vida del desarrollo occidental. Además de sus conocimiento teóricos, esta experta acumula años de trabajo y convivencia con comunidades indígenas de la Amazonía y de los Andes, con las que sigue en contacto permanente.

El objetivo del encuentro será, según explica Rodriguez Salazar, “conocer la propuesta ancestral del Buen Vivir como una vía para volver a conectar con la naturaleza, fortaleciendo las relaciones entre las personas y retomando los valores de la vida plena y armónica en comunidad”.

Las participantes reflexionarán sobre las posibilidades de desarrollar una visión y versión propia del Buen Vivir como alternativa personal y colectiva al cambio de paradigma necesario para volver a poner la vida en el centro.

Las plazas son limitadas. Por motivos de seguridad relacionados con la pandemia, habrá que comprar entrada para asegurarse una plaza. Los tickets se venden ya en el Museo al precio de 5 euros. Si quedan plazas, será posible participar dirigiéndose a la taquilla del museo diez minutos antes de la actividad.

Andereak llama a participar a todas las mujeres de Durangaldea, jóvenes y mayores. “Es importante que nos sentemos a pensar qué Durango y qué Durangaldea queremos para garantizar el buen vivir de las personas que habitamos en la comarca ahora y también para las generaciones futuras”.

Anima también a “dejar a los niños y niñas por un día con sus padres, encargar la comida favorita y venir a pasar un buen rato y a crear redes de apoyo entre nosotras”. Los hombres que puedan también están invitados a acudir.

 


http://www.durangon.com/durango-analizara-la-propuesta-del-buen-vivir-como-alternativa-ecofeminista-al-capitalismo/
 

 

 


 

ADIERAZPENAK / COMUNICADOS

https://anboto.org/durango/1611864584407-azken-eraso-matxistak-salatu-ditu-andereak-elkarteak-egueneroko-elkarretaratzean


Azken eraso matxistak salatu ditu Andereak elkarteak eguenetako elkarretaratzean
ADIERAZPENA:

Oka egin ditzagun oinazea eta amorrua indarkeriaren gainean

Joan den asteburuan, Durangoko gazte batek botila bat jaurti zion bikotekide ohiari aurpegian, eta zauri larriak eragin zizkion. Ondorioz, ospitalera eraman behar izan zuten. Duela gutxi, Aintzane donostiar gaztea  hil zuten sexualki esplotatzen zuten bi gaztek.

Indarkeriaren basakeria salatu nahi dugu. Gerren ankerkeria, kapitalismo neoliberalaren indarkeria ekonomikoa eta indarkeria matxista gaitzesten ditugu. Bortizkeria horien guztien ondorio suntsitzaileek pertsona multzo izugarriak behartzen dituzte, eta emakume bortxatuak ere bai, beren lurrak eta etxeak uztera beste leku batera joateko, segurtasunez eta duintasunez bizi ahal izateko.

Patriarkatuaren logika gaiztoa indarkeriaren logika da gatazkei erantzuteko eta ondasunak eta pertsonak nahitaez edukitzeko.

Patriarkatuak erakusten digu emakumeok gizonezkoaren azpiespeziea garela, gizonak nahierara menderatu dezakeena, eta guri, berriz, zorigaiztoko patu horretara etsitzea besterik ez zaigula geratzen.

Ideia hori gaindituta dagoela uste dugu. Hala ere, oso errotuta dago gure aztura eta ohituretan. Horrek azaltzen du emakumeok bidegabekeriak eta mespretxuak jasaten ditugula, harreman bat izatearen truke.

Era berean, jeloskortasuna eta kontrola maitasunarekin nahasten dugu, eta dena isilean jasaten dugu deuseztatu arte. Kontzientzia sozial faltak eta erakundeen erantzun eskasak ere laguntzen dute horretan.

Ez da erraza indarkeria matxista amaitzea. Izan ere, hain dago naturalizatuta non gure bizitza osoa inpregnatzen baitu. Gainera, kontzientzia hartzea beharrezkoa da, eta hori beti da mingarria.

Baina hemen gaude elkarrekin minez eta amorruz aldarrikatzeko:

Kalte egiten badizu, ez da maitasuna!

Indarkeria gehiagorik ez gure bizitzan!

Patriarkatuari ez, kapitalismo neoliberalari ez, indarkeria matxistari ez! Emakumeon sexu-esplotazioari eta prostituzioari ez!

 GORA BORROKA FEMINISTA!!


COMUNICADO:

VOMITEMOS EL DOLOR Y LA RABIA SOBRE LAS VIOLENCIAS

El pasado fin de semana un joven de Durango estampó una botella en la cara de su ex novia y le causó graves lesiones por las que tuvo que ser trasladada al hospital. También recientemente, Aintzane, una joven donostiarra, fue asesinada por dos jóvenes que la explotaban sexualmente.

Queremos denunciar la brutalidad de la violencia. Condenamos la atrocidad de las guerras, la violencia económica del capitalismo neoliberal y la violencia machista. Violencias todas cuyos efectos devastadores obligan a masas inmensas de personas y, a las mujeres violentadas, a desplazarse de su tierra y a dejar sus casas para ir a otro lugar donde poder vivir con seguridad y dignidad.

La lógica perversa del patriarcado es la lógica de la violencia como respuesta a los conflictos y como medio de perpetrar la posesión forzosa de los bienes y de las personas.

Esa dinámica asesina nos ha convertido a las mujeres en una subespecie propiedad del varón, a quien éste puede dominar a su antojo mientras a nosotras sólo nos queda resignarnos a ese destino fatal.

Creemos que esa idea está superada. Sin embargo, está profudamente arraigada en nuestros hábitos y costumbres. Eso es lo que explica la enormidad de violencia que sufrimos las mujeres y de la que acabamos de tener una muestra este fin de semana y en la Nochevieja de 2020 cuando Aintzane fue asesinada. Sumemos a ello la precaria conciencia social y  la insuficiente respuesta institucional.

Ese pensamiento y esa lógica hace que las mujeres soportemos agravios, desprecios… Violencia de todo tipo con tal de mantener una relación. Hace también que confundamos celos y control con amor, y que lo aguantemos todo en silencio hasta quedar anuladas.

No es fácil acabar con la violencia machista porque está tan naturalizada que impregna toda nuestra vida y porque es necesario tomar conciencia y eso es siempre doloroso.

Pero aquí estamos para proclamar juntas con dolor y rabia:

¡Si te daña no es amor!


¡¡ GORA BORROKA FEMINISTA !!