martes, 14 de septiembre de 2010

Genero-Indarkerian hain bistakoak ez diren moduak / Las formas menos visibles de la violencia de género

Datorren hilabetean, 2010eko irailean, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak Jardunaldi bat ospatuko du genero-indarkerian hain bistakoaz ez diren moduei buruz eztabaidatzeko. Jardunaldi hauetan genero-indarkeriaren azterketa globala egingo da eta haren agerpen guztiak analizatuko dira. Horrekin guztiarekin lanabesak eskaini nahi ditugu genero indarkeria hobeto aztertu ahal izateko eta gizarte arazo larri horren aurrean esku-hartzeko jarraibideak finkatu ahal izateko.


El próximo mes de septiembre de 2010, la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Departamento de Interior del Gobierno Vasco tiene previsto celebrar una Jornada sobre las formas menos visibles de la violencia de género. El propósito de estas Jornadas es realizar un análisis global de la violencia de género procurando visibilizar todas sus manifestaciones, al objeto de ofrecer herramientas de análisis y pautas de intervención que posibiliten continuar avanzando en la erradicación de este grave problema social.

Beraz, Jardunaldi honetan parte hartzera gonditatzen zaitugu, erantsitako egitaruan zehazten diren saioetan. Horretarako, izena eman behar duzu hurrengo helbidean www.euskadi.net/generoindarkeria. Leku-kopuru mugatua, izen-emateen hurrenkeraren arabera.


Por todo ello, le invitamos a participar en dicha Jornada, en las sesiones que se celebrarán según programa adjunto, en cuyo caso deberán inscribirse en la dirección www.euskadi.net/violenciadegenero. Aforo limitado, según orden de inscripción.

Eskertuko genizuke gonbidapen hau ahalik eta gehien zabaltzea zuen inguruko profesionalen artean.


Agradeceríamos dieran a esta invitación la mayor difusión posible entre las personas profesionales de su entorno.

Gurekin izango zaretelakoan, adeitasunez agurtzen zaitu,


Esperando contar con su presencia, le saluda atentamente,

firma Mariola Serrano Argüeso

No hay comentarios:

Publicar un comentario