jueves, 29 de octubre de 2009

Ikastaroak / Cursos

“Aukera Berdintasuna eta Feminismoari buruz, euskaraz hitz –egiteko prest?”jabekuntza ikastaroa.

Aukera Berdintasun Sailak, jabekuntza eskoletan aitzindaria den ikastaro desberdin bat martxan jarri du. Azpimarratu behar dugu,hau ez dela euskara hobetzeko ikastaroa izango, euskarazko jabekuntza ikastaroa baizik.

Dena dela, euskara ikasten ari diren emakumeak ere onartuko ditugu, betiere maila altua badaukate ( inoiz erratu arren), eta landuko ditugun gaiak jabekuntza eskolari dagozkienak direla kontuan hartuta.

Gune euskalduna sortu nahi dugu, emakume hauentzako erreferentea, Jabekuntza Eskolan iraungo duen talde euskalduna egon dadin.

Talde honetan dinamizatzaile bat egongo da, eta jabekuntzarekin, nahiz aukera berdintasunarekin, nahiz feminismoarekin lotutako gaiak lantzea proposatuko ditu.

Taldea astelehenetan bilduko da, 18:30etatik 20:00etara Andragunean.

Interesatuta zaudeten pertsonak deitu 94 465 70 92 telefonora edo bidali email bat andragunea@durango-udala.net helbide elektronikora.

Curso de empoderamiento “ Hablar en euskera sobre Igualdad de Oportunidades y Feminismo”.

El área de Igualdad de Oportunidades ha puesto en marcha un curso innovador en las escuelas de empoderamiento. Cabe subrayar que éste no es un curso para mejorar el euskera, sino un curso de empoderamiento en euskera.

Queremos crear un espacio euskaldun, referente para éstas mujeres, para que haya un grupo euskaldun estable dentro de la Escuela de Empoderamiento.

En este grupo va a ver una dinamizadora que va a proponer diferentes temas relacionados con el empoderamiento, la igualdad o el feminismo.

El grupo se reunirá los lunes, de 18:30 a 20:00 en Andragunea.

Las personas que estáis interesadas podéis llamar al 94 465 70 92 o mandar un email al siguiente correo electrónico: andragunea@durango-udala.net

“Emakumeak eta euskal literatura” jabekuntza ikastaroa

Mintegi hauen helburuak emakumeok sortu dugun literatur lanak ezagutzea, aztertzea eta dituen ezaugarriez ohartzea da.

Hiru ardatz nagusi izango ditu: emakume eta ahozko literatura, iragan literarioa eta egungo literatura.

Ikastaro hau ostegunetan 10:00etatik 12:00etara Andragunean izango da.

Interesatuta zaudeten pertsonak deitu 94 465 70 92 telefonora edo bidali email bat andragunea@durango-udala.net helbide elektronikora.

Curso de empoderamiento “ Mujeres y Literatura Vasca”

El objetivo de este taller es conocer, analizar y darnos cuenta de las características de los trabajos literarios que hemos creado las mujeres.

Está compuesto por tres ejes: literatura de mujeres y oral, el pasado literario y la literatura de hoy en día.

Este curso se impartirá los jueves de 10:00 a 12:00 en Andragunea.

Las personas que estáis interesadas podéis llamar al 94 465 70 92 o mandar un email al siguiente correo electrónico: andragunea@durango-udala.net

No hay comentarios:

Publicar un comentario