jueves, 25 de noviembre de 2021

EHFAK KOMUNIKATUA A25/ EHFAK COMUNICADO 25N

 


PROSTITUZIOA, EMAKUMEEN AURKAKO MUTURREKO INDARKERIA  

Euskal Herriko Feminista Abolizionisten Koordinakundeak gizarteari dei  egiten dio gure herri guztietan prostituzioaren abolizioaren aldeko  pankartak, kartelak eta leloak jarri ditzagun, prostituzioa emakumeen  aurkako muturreko indarkeria mota bat baita. 

Guretzat, premiazkoa da prostituzioa eta pornografia agenda feministan  jartzea, benetako berdintasuna lortzea eta EMAKUMEEN BIZITZA  INDARKERIARIK GABEKOA izatea eragozten dutelako eta patriarkatuaren  sostengua diren bi egitura direlako. 

Gure herri guztietan, gure etxeen ondoan, prostibuluak daude, non onura  ekonomiko handiak lortzen diren emakumeen esplotazioaren kontura,  nazionalitate ezberdinetako emakumeak (hegoamerikarrak, nigeriarrak,  errumaniarrak, errusiarrak), egunero prostituzioaren sistema erabiltzen  duten milaka gizonen nahiak asetzeko, emakumeak sexu objektu  bihurtuta. 

EHFAK osatzen dugun kolektibo feminista guztiok badakigu prostituzioa  eta pornografia patriarkatuaren oinarrizko egiturak direla,  emakumeenganako indarkeria sostengatzera bideratuak, eta erabaki  dugu ez jarraitzea isilik denbora gehiagoz, eta PROSTITUZIOA  EZABATZEKO exijitzea. 

Emakumeen aurkako indarkeria sexista desagerrarazteko borrokak  garamatza patriarkatuaren egitura horiek gogor salatzera. Euskal Herrian EMAKUMEEN PROSTITUZIO ANTOLATUAK hazkunde  nabarmena izan du, %90 migratzaileak dira, eta haien aurkako indarkeria  muturrenetakoa da. 

Zenbait politikari, erakunde, gizarte-sektore, sexu-enpresaburu,  proxeneta eta prostituitzaile egiten ari diren defentsa onartezinaren  aurrean, ADIERAZI NAHI DUGU: 

• Prostituzio antolatua bi zutabetan oinarritzen da: 

1. Sexu-enpresaburuek, proxenetek, ekonomikoki emakumeak  esplotatzea. 

 2. Prostituitzaileek emakumeei sexu-abusua egitea.

• Gauzei beren izenez deitu behar zaie: 

1. Prostituitutako emakumeak ez dira sexu-langileak, baizik eta pobrezian  eta egoera larrian dauden pertsonak. 

2. Gizonak ez dira bezero, baizik eta prostituitzaile eta esplotatzaile. 

3. Prostituzioa ez da lanbidea, emakumeen aurkako muturreko indarkeria  baizik. 

• Prostituitzera behartutako emakumeek gure elkartasuna merezi dute.  Gizon prostituitzaileentzat, berriz, gure gaitzespenik gogorrena. 

• Prostituzioa ez da munduko lanbiderik zaharrena, indarkeria mota  zaharrena baizik. 

• Gizonek emakumeak zein adingabeak erosiko ez balituzte, prostituzioa  eta sexu-esplotaziorako salerosketa ez lirateke existituko. 

• Zergatik hainbeste interes salerosketa hori legeztatzeko, eta ez da ezer  egiten emakumeak prostituitzera behartuta egon ez daitezen bizirauteko? 

• Moda-tranpa bat da esatea emakumeak prostituitu egiten direla  gustatzen zaielako eta nahi dutelako. Datu errealek erakusten dute ia %  100ek biziraupenagatik egiten dutela. 

• Ez da nahastu behar emakume migratzaileak legeztatzea eta  prostituzioa legeztatzea; bi errealitate ezberdin dira, nahiz eta  legeztatzearen aldekoak nahasten ari diren, nahasmena sortzeko. 

PROSTITUZIOAREN PREBENTZIOA POSIBLEA da: 

Neurri ekonomikoak – Juridikoak – – Hezkuntzakoak – Komunikabideetan  – Erakundeetan 

SEXUALITATEA EZIN DA INOIZ MERKATARITZAREN XEDE IZAN, BAIZIK  ETA ASKEA, DOAKOA ETA DESIRATUA. PROSTITUZIOA EMAKUMEEN  AURKAKO MUTURREKO INDARKERIA DA. 

Arrazoi horiengatik guztiengatik, PROSTITUZIO SISTEMAREN LEGE  ABOLIZIONISTA EXIJITZEN DUGU gaur, eta gure herri guztietan irtetea  erabaki dugu, herritarrei dei eginez batera joan daitezen, PROSTITUZIOA  EZABATZEA exijituz.

Elkarrekin joango gara mugimendu feministarekin batera deitutako  manifestazioetan, 

Bilbon, 19:15ean, Kale Nagusia eta Maria Diaz de Haro kalea  gurutzatzen diren lekuan.  

Donostian, 20:30etan Kiosko Bulen 

Durangon, 19:00etan Andra Marin 

Gasteizen, 18:45ean Esquina Iparralde Bar Kuluska 

Iruñean, 19:45ean Geltokian  

Prostituzioak emakumeen berdintasun-estatutuaren aurka egiten du, eta  ez dugu lortuko emakumeen eta gizonen arteko beharrezko berdintasun  hori, gure emakumeen mendetasun- eta indarkeria-praktika guztiak  ezabatzen ez ditugun bitartean.


LA PROSTITUCIÓN, UNA FORMA EXTREMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

La Koordinadora feminista abolicionista de Euskal Herria hace un llamamiento a la  sociedad para que en todas nuestras ciudades aupemos pancartas, carteles y lemas por  la abolición de la prostitución, dado que la prostitución es una forma extrema de  violencia contra las mujeres. 

Para nosotras es urgente colocar en la agenda feminista la prostitución y la pornografía  como las dos instituciones fundacionales del patriarcado que impiden alcanzar la  igualdad real y obstaculizan que, de una vez por todas, la VIDA DE LAS MUJERES ESTÉ  LIBRE DE VIOLENCIA

En todas nuestras ciudades, al lado nuestras casas, hay asentados burdeles en los que se obtienen ingentes beneficios económicos a costa de la explotación de nuestras  hermanas (como dice la superviviente Amelia Tiganus), mujeres de un sinfín de  nacionalidades (latinas, nigerianas, rumanas, rusas…), toda una variedad destinada a cubrir los deseos de los miles de hombres que cada día acuden a la prostitución porque  han decidido someter, vejar y abusar de las mujeres ante la incapacidad de ver a las  mujeres como sus iguales. 

Todos los colectivos feministas que conformamos la EHFAK sabemos que la prostitución  y la pornografía son las dos instituciones del patriarcado destinadas a sustentar la  violencia hacia las mujeres y hemos decidido no seguir permaneciendo calladas por más  tiempo y exigir LA ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN.  

La lucha por erradicar la violencia sexista contra las mujeres y su situación de pobreza a  nivel mundial, nos lleva a denunciar enérgicamente el crecimiento en Euskal Herria de  LA PROSTITUCION ORGANIZADA de MUJERES, el 90% migrantes, como una de las  practicas más extremas de violencia contra ellas.  

Ante la inaceptable defensa que están haciendo, algunos políticos, organizaciones,  sectores sociales, empresarios del sexo, proxenetas y prostituidores.

Nosotras MANIFESTAMOS: 

La prostitución organizada se basa en dos pilares:  

1. La explotación económica por parte de empresarios del sexo, proxenetas.  2. Abuso sexual de las mujeres por parte de los prostituidores..  

Se debe llamar a las cosas por su nombre: 

1. Las mujeres “prostituidas”, no son “trabajadoras del sexo” sino “supervivientes  conscientes” desde su situación de pobreza y miseria.  

2. Los hombres no son “clientes”, sino “prostituidores”, “explotadores sexuales”. 3. La prostitución no es una “profesión” sino una práctica extrema de violencia contra las  mujeres.  

Las mujeres obligadas a prostituirse se merecen nuestra solidaridad. Los  hombres prostituidores, nuestra más enérgica repulsa.  

La prostitución no es el oficio más viejo del mundo sino la forma de violencia  más antigua.  

Si los hombres no demandasen la compra de mujeres y menores, la  prostitución y la trata con fines de explotación sexual no existirían.  ¿Por qué tanto interés en legalizar este comercio y no se hace nada para evitar  que las mujeres se vean abocadas a la prostitución para subsistir?.  Es una trampa de moda decir que “las mujeres se prostituyen porque les gusta  y porque quieren.” Los datos reales muestran que casi el 100% lo hacen por  supervivencia.  

No se debe confundir legalizar a las mujeres migrantes, con legalizar la  prostitución, son dos realidades diferenciadas aunque los partidarios de la  legalización las estén mezclando para crear confusión.  

LA PREVENCION DE LA PROSTITUCION ES POSIBLE a través de: Medidas económicas – jurídicas – educativas - en los medios de comunicación - en las instituciones…  

LA SEXUALIDAD NO PUEDE SER NUNCA OBJETO DE COMERCIO, SINO LIBRE, GRATUITA Y DESEADA 

LA PROSTITUCION UNA FORMA EXTREMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Por todos estos motivos hoy EXIGIMOS UNA LEY ABOLICIONISTA DEL SISTEMA  PROSTITUCIONAL y hemos decidido salir en todas nuestras ciudades haciendo un  llamamiento a la ciudadanía para marchar en bloque exigiendo la ABOLICIÓN DE LA  PROSTITUCIÓN YA. 

Marcharemos juntas en las manifestaciones convocadas conjuntamente con el  movimiento feminista en:

 

Bilbao a las 19:15 horas desde La gran vía esquina con la calle Maria Diaz de Haro Donostia a las 20:30 horas en el kiosko Bule 

Durango a las 19 horas en Andra Mari 

Gasteiz a las 18:45 en Esquina Iparralde Bar Kuluska 

Iruña a las 19:45 horas en Geltoki 

La prostitución atenta contra el estatuto de igualdad de las mujeres y no lograremos  alcanzar esa necesaria igualdad entre mujeres y hombres, mientras no eliminemos todas  las prácticas de sumisión y violencia contra nosotras, las mujeres.


No hay comentarios:

Publicar un comentario