viernes, 26 de mayo de 2023

2023KO HILEKO ELKARRETARATZEA (MAIATZA)/ CONCENTRACIÓN MENSUAL DE 2023 (MAYO)

  Hilabete honetan Estatuko beste toki batzuetan eraildako bost emakume gogoratuko ditugu:

Arantxa Caro, 31 urtekoa, 6an, Manresan.

Maria, 40 urtekoa, 11n, Mostolesen.

Lourdes del Hoyo, 47 urtekoa, 16an, Oriente.

Paula, 28 urtekoa, 17an, Torremolinosen.

N.R.F.,  33 urtekoa, 22an,  Marín Pontevedran


Andereak elkarteak gertaera horiek komunikabideetan duten tratamendu sentsazionalista salatzen dugu, eta horrek indarkeria matxistaren benetako arrazoiez kontzientziatzea eragozten du.

Marcela Lagarde antropologoak egindako analisia jasotzen dugu: botere- eta gorroto-krimenak dira, emakumeei eta neskatoei bizitza bortizki erauzten dietenak, menperatze egoeran  mantentzeko.

Nabarmendu nahi dugu biktimek ezagutzen dituzten gizonek egindako ekintzak direla, askotan beren haurren gurasoek egindakoak. Indarkeria hori biolentoek duten zigorgabetasunagatik eta emakumeak degradatzen dituen narratiba misogino, matxista, sexista eta patriarkalaren onarpenagatik soilik dela posible azpimarratu nahi dugu. Narratiba hori komunikabideetan zein eremu informaletan errepikatzen da.

Herritarren erdiari eragiten dion arazo baten aurrean erakundeen pasibotasuna ere salatzen dugu. Pertsona guztien giza eskubideak bermatzeaz arduratzen dira eta beren eginbeharra urratzen ari dira.

Bestalde, jakin dugu Durangoko bi sexu-erasoren egilea kartzelan sartu dutela. Garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea ikuspegi zigortzaile hutsa ez dela nahikoa hezteko eta egiturazkoa den indarkeria desagerrarazteko. Indarkeriaren jatorriaren azterketa sakona behar da. Gainera, zeharkako berdintasun-politikak eskatzen ditugu eta aurrekontu publikoaren erdia gutxienez berdintasun politiketan inbertitu dadila.

Joan den ostiralean Madrilen eta beste euskal eta Estatuko hirietan Prostituzio Sistemaren Lege Organiko Abolizionista (LOASP) eskatu zuten prostituziotik bizirik atera ziren emakumeei babesa ematen diegu. Indarkeriarik gabeko bizitzak sendatzen eta gauzatzen lagunduko dieten neurri eraginkorren eskakizunak ere partekatzen ditugu.

Beren izenez gogoratu nahi ditugu, halaber, 2023an eraildako prostitutak, indarkeriazko gizonen aurrean arrisku eta ahultasun handiagoak jasaten dituztenak.

Otsailak 8an, Iris Sánchez,  44 urtekoa República Dominican jaiotakoa.

Martxoak 12an, Tatiana Coinac, 44 urtekoa, Moldavian  jaiotakoa.

Apirilak 30ean, izen eta urteak ezezagunak, Kuban jaiotakoa.

 

 

Hoy recordamos a las cinco mujeres asesinadas este mes en otros lugares del Estado:

Arantxa Caro, de 31 años, el día 6, en Manresa.

María, de 40 años, el día 11, en Móstoles.

Lourdes del Hoyo, de 47 años, el día 16, en Orio.

Paula, de 28 años, el día 17, en Torremolinos.

N.R.F., de 33años, el día 22, en Marin Pontevedra.

 

Desde Andereak denunciamos el tratamiento sensacionalista de estos hechos en los medios de comunicación, lo que impide concienciar sobre las verdaderas causas de la violencia machista.

Recogemos el análisis de la antropóloga Marcela Lagarde de que se trata de crímenes de poder y odio que arrancan violentamente la vida a mujeres y niñas para mantenerlas sometidas.

Queremos enfatizar que se trata de actos cometidos por hombres conocidos por las víctimas, muchas veces los padres de sus criaturas. Subrayamos que esta violencia sólo es posible por la impunidad de que gozan los violentos y la común aceptación de una narrativa misógina, machista, sexista y patriarcal que degrada a las mujeres y que se reproduce, tanto en los medios de comunicación, como en ámbitos informales.

Denunciamos también la pasividad de las instituciones ante un problema que afecta a la mitad de la población. Son las encargadas de garantizar los derechos humanos de todas las personas y están incumpliendo su deber.

Por otra parte, hemos conocido que el autor de dos agresiones sexuales en Durango ha ingresado en prisión. Nos parece importante destacar que el enfoque puramente punitivo no es suficiente para educar y erradicar una violencia que es estructural. Hace falta un análisis exhaustivo del origen de la violencia. Además, exigimos políticas transversales de igualdad y que al menos la mitad del presupuesto público se invierta en políticas de igualdad.

Respaldamos a las supervivientes de la prostitución que el pasado viernes reclamaron en Madrid y otras ciudades vascas y del Estado la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP). Nos sumamos a la exigencia que plantean de medidas efectivas que les ayuden a sanar y a llevar adelante unas vidas libres de violencia.

Queremos recordar también por su nombre a las mujeres en prostitución asesinadas en 2023, quienes soportan mayores riesgos y vulnerabilidad frente a los hombres violentos.

8 de febrero, Iris Sánchez, 44 años de República Dominicana

12 de marzo, Tatiana Coinac, 44 años de Moldavia.

30 de abril, de nombre y edad desconocidos de Cuba.

Gora borroka feminista!!!!


https://www.facebook.com/JaviMarFlo/videos/763777878574322


No hay comentarios:

Publicar un comentario